Bu sayfa yazıcı önizleme sayfasıdır.
Sayfaya geri dönmek için tıklayın.
Sayfayı yazdır

Taşımacılık

 


Taşımacılık Hizmetleri

 Şirketimiz faaliyet konusunda bulanan taşımacılık anlamında, 23/03/2011 tarihinde yayınlanan genelge kapsamında hastaneye yatışı gerekmeksizin ayaktan günü birlik tedavi uygulanması gereken; kas sistemi, nörolojik, ruh sağlığı ve benzeri kronik hastalığı bulunan hastalar,  kanser hastalarının kemoterapi ve radyoterapi tedavileri, ayaktan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanan hastalar, organ ve doku nakli yapılmış veya yapılacak olan hastalar ile doğum yapmış olup ta hastaneden taburcu edilen anne ve bebekler gibi sosyal ve  tıbbi endikasyonlarına bağlı olarak hastaneye gidiş - dönüş ulaşımında sorun bulunan hastaların evden ilgili sağlık kurumuna ve sağlık kurumundan da eve nakillerini sağlamak amacıyla, gerektiğinde kullanılmak üzere hasta nakline uygun şartları haiz hasta nakil aracı teminini yapmaktadır.